OREBICE HORSKÁ

(Alectoris graeca)

skupinový lov

Stále oblíbenější orebice horské odchováváme v rozsáhlých voliérách od stáří jednoho dne. Do volné přírody vypouštíme orebice již koncem měsíce června, ve stáří osmi týdnů. Můžeme tak nabídnout k lovu zvěř dostatečně vyspělou a plně přepeřenou. Díky pestré skladbě porostů a vhodným přírodním podmínkám se nám daří vytvořit atmosféru lovu ve volné přírodě.

Minimální počet střelců:5*
Max. počet střelců:16
Minimální výřad:150 kusů
Cena za orebici na výřadu500 Kč

*příjmáme objednávky od jednotlivců a menších skupin, které přiřadíme do některého honu dle programu