Orebice horská

(Alectoris graeca)

skupinový lov

Stále oblíbenější orebice horské odchováváme v rozsáhlých voliérách od stáří jednoho dne. Do volné přírody vypouštíme orebice již koncem měsíce června, ve stáří osmi týdnů. Můžeme tak nabídnout k lovu zvěř dostatečně vyspělou a plně přepeřenou. Díky pestré skladbě porostů a vhodným přírodním podmínkám se nám daří vytvořit atmosféru lovu ve volné přírodě.

 

Minimální počet střelců:

Max. počet střelců:

Minimální výřad:

Cena za orebici na výřadu

5*

16

150 kusů

500 Kč

 * přijímáme objednávky od jednotlivců a menších skupin, které přiřadíme do některého honu dle programu