Mufloní zvěř

(Ovis musimon)

Uvádí se, že v Čechách byl poprvé chován v 50. letech 19. století v oboře u Hluboké nad Vltavou, kam byl dovezen z oborového chovu poblíž Vídně. Nicméně některé zprávy naznačují, že se u nás mohl objevit i dříve (už koncem 18. století). Každopádně zde nalezl dobré životní podmínky a je úspěšně chován nadále nejen v oborách, ale i ve volnosti.

V naší bažantnici nabízíme individuální poplatkový lov zvěř mufloní. Díky příznivým přírodním podmínkám, vhodné péči a kvalitnímu genofondu vypuštěné zvěře, dosahujeme v jejím chovu významných úspěchů. Zvěř mufloní lovíme tradičně šouláním a na čekané.

Doba lovu 1. 8. – 31. 12. 

(doba říje říjen - prosinec)

 

Zlatá medaile 205+
Stříbrná medaile 195-204,99
Bronzová medaile 185-194,99
   

Body CIC

Muflon  
Do 160 8 000,-
160,01 – 170 10 000,-
170,01 – 180 14 000,-
180,01 – 185 17 000,-
185,01 – 190 20 000,-
190,01 – 195 23 000,-
195,01 – 200 27 000,-
200,01 – 205 33 000,-
205,01 - 210 38 000,-
210,01 - 215 47 000,-
   
Za každý další bod  
215,01 + 1 800,-
   
Muflonka 1 500,-
   
Muflonče 800,-
   
Postřelení  
– muflon 1500,-
– muflonka, muflonče 500,-
   
Poplatek za preparaci  
Stažení celého kusu 1 000,-
Stažení hlavy s krkem 700,-
Úprava trofeje 900,-
   
Poplatky za lovecký doprovod  
Ranní doprovod 300,-
Večerní doprovod 400,-
Dohledávka s upotřebitelným psem 1 800,-

Ceny jsou vč. DPH.