Poslední nabídky

Mufloní zvěř

(Ovis musimon)

Uvádí se, že v Čechách byl poprvé chován v 50. letech 19. století v oboře u Hluboké nad Vltavou, kam byl dovezen z oborového chovu poblíž Vídně. Nicméně některé zprávy naznačují, že se u nás mohl objevit i dříve (už koncem 18. století). Každopádně zde nalezl dobré životní podmínky a je úspěšně chován nadále nejen v oborách, ale i ve volnosti.

V naší bažantnici nabízíme individuální poplatkový lov zvěř mufloní. Díky příznivým přírodním podmínkám, vhodné péči a kvalitnímu genofondu vypuštěné zvěře, dosahujeme v jejím chovu významných úspěchů. Zvěř mufloní lovíme tradičně šouláním a na čekané.

Doba lovu 1. 8. – 31. 12. 

(doba říje říjen - prosinec)

 

Zlatá medaile 205+
Stříbrná medaile 195-204,99
Bronzová medaile 185-194,99
   

Body CIC

Muflon  
Do 140 4 000,-
140,01 – 150 5 000,-
150,01 – 155 6 000,-
155,01 – 160 7 500,-
160,01 – 165 8 500,-
165,01 – 170 9 500,-
170,01 – 175 11 000,-
175,01 – 180 14 000,-
180,01 – 185 17 000,-
185,01 – 190 19 000,-
190,01 – 195 21 000,-
195,01 – 200 26 000,-
200,01 – 205 33 000,-
   
Za každý další bod  
205,01 – 210 1 700,-
210,01 – 220 2 000,-
220+ 2 500,-
   
Muflonka 900,-
Muflonče 600,-
   
Preparace 1 000,-
   
Postřelení  
– muflon 50% objednané
   
bodové hodnoty  
– muflonka, muflonče 1 000,-
   
Chybená rána  
– muflon 2 500,-
– muflonka, muflonče 500,-
   
Stažení kůže s krku 500,-
Muflon stažení kůže celého kusu 2 000,-
   
Poplatky za lovecký doprovod  
Ranní doprovod 300,-
Večerní doprovod 400,-
Dohledávka s upotřebitelným psem 800,-

Ceny jsou vč. DPH.