Drobná zvěř

Lovy drobné zvěře v českých revírech měly vždy významné postavení. Zaječí, bažantí a kachní hony byly vždy velkým lákadlem i pro zahraniční lovecké hosty. I v dnešní době se u nás nacházejí honitby, kde se drobné zvěři daří a odměnou jsou bohaté výřady drobné zvěře.