Daňčí zvěř

(Dama dama)

V rámci naší bažantnice nabízíme také individuální poplatkový lov zvěře dančí. Díky příznivým přírodním podmínkám, vhodné péči a kvalitnímu genofondu zvěře, dosahujeme v jejím chovu významných úspěchů. Proto i trofeje u nás ulovené jsou pak díky místním podmínkám důkazem skvělých loveckých zážitků. Lov v bažantnici si svojí náročností v ničem nezavdá s lovem ve volné honitbě. Zvěř dančí lovíme tradičně šouláním a na čekané.

Doba lovu 16. 8. – 31. 12.

(doba říje říjen - listopad)

 

Zlatá medaile  180+
Stříbrná medaile  170,00 - 179,99
Bronzová medaile  160,00 - 169,99
   

Body CIC

Daňek skvrnitý
Do 125 7 000,-
125,01 – 130 9 000,-
130,01 – 135 11 000,-
135,01 – 140 13 000,-
140,01 – 145 17 000,-
145,01 – 150 20 000,-
150,01 – 155 23 000,-
155,01 – 160 26 000,-
160,01 – 165 29 000,-
165,01 – 170 34 000,-
170,01 – 180 40 000,-
   
Za každý další bod  
180,01 + 1 800,-
   
Danče 800,-
   
Daněla 1 500,-
   
Špičák 2 500,-
   
Postřelení  
– daněk 1 500,-
– daněla, daňče 500,-
   
Poplatek za preparaci  
Stažení celého kusu 1 000,-
Stažení hlavy s krkem 700,-
Úprava trofeje 900,-
   
Poplatky za lovecký doprovod  
Ranní doprovod 300,-
Večerní doprovod 400,-
Dohledávka s upotřebitelným psem 1 800,-

Ceny jsou vč. DPH.